WhatsApp

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Kurumsal Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

iş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasındabelirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

 
1. Satıcı detayları ( Sözleşme içerisinde Satıcı olarak yer alacaktır.) :

 
Unvanı : Manisa Bilişim Web Yazılım ve Web Tasarım İnternet Hizmetleri

 
Telefon : 0232 332 09 37

 
Eposta adresi : info@manisabilisim.com.tr satis@manisabilisim.com.tr 

 
2. Tüketici detayları ( Sözleşme içinde Alıcı olarak yer alacaktır. )

 
Teslim Edilecek kişi :

 
Teslimat Adresi :

 
Telefon :

 
E-Posta adresi :

 
3. Fatura ve Sipariş Veren bilgileri

 
Adı/Soyadı/Unvanı :

 
Adresi :

 
Telefon :

 
E-Posta adresi :

 
fatura Teslim : Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatı sırasında Alıcıya teslim edilecektir.

 
4. Konu İş bu sözleşmenin mevzusu; Alıcı tarafından, Satıcıya ilişik internet siteleri üzerinden, elektronik ortamda siparişi verilen ve internet sitelerinde nitelikleri, satış

 
fiyatı yer edinen ürün / hizmetlerin satış ve teslim koşullarının, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması hakkındaki Kanun ile – 06.03.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak

 
yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tespitinden ibarettir.

 
5. Sözleşme konusu Ürün/Hizmet detayları

 
5.1 Satın alınmak istenen ürünün tüm özellikleri ve çeşitli açılardan çekilmiş resimleri web sitelerinde yer verilmiştir. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup

 
olmadığını, belirtilen satın alma tarihleri içinde web internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün tekrar üretiminin yapılıp yapılmayacağı

 
Satıcı inisiyatifindedir.

 
5.2 Satın almak arzu ettiğiniz ürünün fiyatını web sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve duyuru edilen satış fiyatlarına %18 KDV dahildir. İlan edilen ürün fiyatları kampanya

 
süresince (belirtilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar ), güncelleninceye yada değiştirilinceye kadar geçerlidir.

 
5.3 Alıcı tarafından satın alınmak istenen, sözleşme konusu ürün / hizmetler tüm vergiler dahil satış fiyatı web sitelerinde ve sipariş formunda yer verilmiştir.

 
6. Cayma Hakkı

 
6.1. Alıcı, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde; cayma hakkını, malı teslim aldığı / teslim adresi olarak belirttiği mahaldeki şahıs ya da tüzel kişiye teslim edilmiş olduğu günden

 
itibaren yedi gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kullanabilir. Yedi gün içerisinde kullanılması gereken “Cayma Hakkı",

 
öteki sözleşmelerde; sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Alıcı, bu süre içerisinde cayma hakkını kullandığını, Satıcıya, iadeli taahhütlü posta, e-mail yolu

 
ile yazılı olarak bildirecektir. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller aşağıda yer almıştır.

 
6.2. Cayma Hakkının Kullanılması

 
6.2.1. Üçüncü kişiye yada Alıcıya teslim edilen ürünün orijinal faturası, (İade edilmek istenen ürün tüzel kişilik tarafınca satın alınmış ve fatura tüzel kişilik adına

 
düzenlenmişse; ürün iade edilirken, Alıcı tüzel kişiliğin düzenlemiş olduğu iade faturası ile beraber gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişilik adına düzenlenen ürün

 
iadeleri, iade faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ürün ile beraber Satıcıya teslim edilmelidir.

 
6.2.2. İnternet sitesine kayıtlı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak doldurulacak iade formu,

 
6.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin süresi içinde yapılması ve cayma bildirimine mevzu

 
ürünlerin makul süre içinde kendisine yetişmesinden itibaren en geç on gün içinde, almış olduğu ürün / ürünlerin bedelini veya Alıcıyı borç altına sokan belgeleri

 
Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

 
6.2.5. Alıcının, kusurundan meydana gelen bir nedenle, malın değerinin azalması veya iadenin imkânsızlaşması söz konusu olursa; Alıcı, Satıcıya malın değerini ya da tutarındaki azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.

 
6.2.6. Cayma hakkının kullanılması sebebiyle; Alıcı, Satıcı tarafınca düzenlenen kampanyadan sağladığı her türlü faydayı iade etmekle yükümlüdür. örneğin kampanya kapsamında belirli bir limit ile alışveriş edilmiş olması kapsamında yapılan indirim var ise bu miktar Alıcıya yapılacak iade tutarından mahsup edilecektir. Yine belirli bir limit

 
tutarında yapılan alışveriş karşılığında verilen hediyeler söz mevzusu ile cayma hakkının kullanımı akabinde iade edilecek ürün ile beraber gönderilen hediye ürün de iade edilecektir.

 
6.2.7. Cayma hakkının kullanımından doğmuş harcamalar Satıcıya aittir.

 
6.3. Cayma Hakkının Kullanılmayacağı Haller

 
6.3.1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onaylaması ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 
6.3.2. Alıcının istekleri yada açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ( tasarım ürünleri, kişiye özel ürün

 
niteliğindeki ürünler, tescil işlemleri, tek kullanımlık ürünler vb. ), dijital yada basılı ortamda çoğaltılma tehlikesi olan veya son kullanma zamanı geçme ihtimali olan malların

 
teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 
6.3.3. Alıcı, tarafınca ambalajının açılmış olması halinde, ses ve görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma

 
hakkı kullanılamaz.

 
6.3.4. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 
7. Ürün Teslimi

 
Manisa Bilişim Web Yazılım ve Web Tasarım İnternet Hizmetleri

Copyright © 2023 Manisa Bilişim Web Yazılım ve Web Tasarım İnternet Hizmetleri Her Hakkı Saklıdır. Sitemizin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.